650 euros en premios. MÍRAME FIXAMENTE

¡Has leído bien! Dolce Vita Odeón regala 650 euros en vales de compra. 1 vale de 250 euros y 4 vales de 100 euros. Para conseguir uno de estos premios lo único que tienes que hacer es esta muuuuuuuy atento a nuestro Facebook 😉
Cada día habrá un MOMENTO GANADOR y cada día habrá un ganador de uno de estos vales.
¿Quieres saber cómo puedes participar en la promoción “MÍRAME FIXAMENTE”?
Te lo explicamos a continuación en las BASES DE PARTICIPACIÓN.
Ups!! No te despistes!! la promo comienza hoy lunes 11 de junio y finaliza el viernes 15.
¡¡Muchas suerte!!
BASES DE PARTICIPACIÓN “Mírame fixamente” 2018
Momento ganador Facebook
BASE 1ª:  OBXECTO
O centro comercial  Odeón (en diante “ Odeón”) pon en marcha a promoción, “MÍRAME  FIXAMENTE” co fin de premiar aos seus clientes.
Os premios serán: catro (4) vales de compra de 100 euros cada un e un (1)vale de compra de 250 euros.
A promoción se levará a cabo no período comprendido entre o día 11 e o 15 de xuño de 2018 (ambos días incluídos).
A participación nesta promoción supón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización para publicar nome e fotografía dos gañadores, reservándose o dereito  Odeón á utilización publicitaria do premio, nome e imaxe dos mencionados anteriormente, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo ningunha compensación económica.
 BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO
A promoción comezará, o 11 de xuño de 2018 e finalizará o 15 de xuño de 2018 ás 23.59h.  Odeón resérvase o dereito para evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida xurdir será resolto por  Odeón.
BASE 3ª:  DESCRICIÓN DOS PREMIOS
Premiaremos a cinco (5) persoas ás que lles corresponderá: Un total de cinco (5) vales de compra, un (1) para cada gañador. Catro (4) vales de compra serán de 100 euros e un vale de compra (1) de 250 euros.
BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO
4.1.O concurso destínase aos  FANS da nosa páxina de Facebook. Haberá un (1) gañador ao día. O usuario, unha vez rexístrese correctamente na aplicación, saberá ao momento se é o gañador do premio. Os usuarios poderán participar todos os días, pero ningún usuario poderá gañar máis de 1 premio.
Os premios asignaranse ao primeiro usuario que se rexistre na promoción xusto no momento que coincida cun MOMENTO GAÑADOR.
O MOMENTO GAÑADOR marcao Odeón. Será a unha hora concreta de cada día de concurso. En total, 5 momentos gañadores.
Exemplo:  Odeón marca 1 momento gañador ás 10 h:00m:00s.
O participante A rexístrase ás 09 h:59 m:59s.
O participante  B rexístrase ás 10 h:00 m:01s.
O participante  C rexístrase ás 10 h:00 m:02s.
Neste caso, ao non haber ninguén presentado ás 10 h:00 m:00 s o premio asignaríaselle ao participante  B, que é o máis próximo tras a hora do momento gañador.
4.2.Instalarase a promoción “ MIRAME  FIXAMENTE”.
Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que para ese efecto se expoñerá na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do  luns 11 de xuño  de 2018, e cubrir todos os datos  requiridos correctamente (nome, apelidos, data de nacemento, e-mail, localidade e teléfono de contacto). A identificación dos participantes para recibir o premio, farase a través destes datos. É dicir, os datos recollidos na participación, deberán coincidir cos datos do D. N.I. ou documento identificativo que presenten, á hora de recoller o premio.
Os gañadores dos premios terán de prazo ata o martes 19 de xuño ás 18.00  h. para presentarse nas oficinas de xerencia de  Odeón, en horario de 9.00 a 14.00   h. e de 16.00 a 18.00  h. e asinar a aceptación de premio. Deberán ir  provistos do D. N.I. ou documento identificativo.
Se algún dos premiados non se presenta no prazo establecido, o premio quedará deserto.
4.3. Límites e autorizacións: Para participar no concurso é indispensable ser maior de idade. (Dato que se acreditará coa presentación do D. N.I. ou documento identificativo no momento de asinar a aceptación de premio).
O premio é persoal e  intransferible, non se poderá ceder a unha terceira persoa.
Odeón resérvase o dereito de eliminar as participacións procedentes de contas falsas. Así mesmo,  Odeón resérvase o dereito para evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.
Odeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante a promoción e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.
BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A través da PLATAFORMA FACEBOOK
A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.
Odeón non se fai responsable das  avarías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza.   Odeón queda  excluído de toda responsabilidade neste aspecto.
BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES
Os gañadores autorizan expresamente a   Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á  reprodución das  imaxes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e   Instagram do centro comercial   Odeón. Todo coa única  excepción e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na  Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un  prazo de tempo ilimitado.
BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS
En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de realizar a promoción.
Os datos dos participantes non premiados, non serán incorporados o ningún ficheiro automatizado tratado por  Odeón.
 
 
 
 
 
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.