¿Te vienes a Madeira? Regalamos un viaje para 4 personas

¡Habéis leído bien! En Dolce Vita Odeón queremos celebrar el DÍA DE LA MADRE premiando a nuestros clientes con un viaje a la isla de MADEIRA (Portugal). 8 días (7 noches), para disfrutar en Julio o en Agosto, para 4 personas (2 adultos y 2 niños). ¿Os parece un buen plan para las vacaciones de verano?

¿Apetecible verdad? Os contamos a continuación cómo podéis participar.
Recordar que el último día de participación es el 7 de mayo y que podéis hacerlo con las papeletas que os dan en los establecimientos de DVOdeón y tambíen a través de nuestro Facebook en la aplicación “A mellor Mamá”.

Os dejamos a continuación las bases de participación. ¡¡Suerte!!
BASES PARTICIPACIÓN DÍA DE LA MADRE 2018
“Para a mellor Mamá do mundo”
BASE 1ª: OBXECTO
Polas presentes bases o Centro Comercial Odeón, pon en marcha a promoción “PARA A MELLOR MAMÁ DO MUNDO” co fin de premiar aos seus clientes con motivo da celebración do Día da Nai. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 20/04/18 e o día 07/05/18 ata as 23.59 h., na mesma sortearanse unha (1) viaxe a Madeira (Portugal), para catro (4) persoas (dous adultos e dous nenos), de 8 (oito) días/7 (sete) noites, en hotel de 4 (catro) estrelas, en réximen A +D. (Ver na base 3º Descripción de premios).
A participación nesta promoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización, para publicar nome e fotografía do gañador, e seus acompañantes na estancia, reservándose Odeón o dereito á utilización publicitaria do premio, nome e imaxe dos mencionados anteriormente se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor de calquera deles.
BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO
A promoción comezará, o día 20 de abril de 2018 e finalizará o día 07 de maio de 2018, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola organización.
BASE 3ª: DESCRICIÓN DOS PREMIOS
Premiaremos a unha (1) persoa á que lle corresponderá:
*Unha (1) viaxe a Madeira (Portugal), para catro (4) persoas das que duas (2) serán maiores da 18 (dezaoito) anos e duas (2) dunha idade que non supere os 11 (once) anos.
Duración da viaxe oito (8) días, sete (7) noites. En hotel de 4 estrelas, estancia en aloxamento e almorzo
*Os voos serán Santiago-Funchal. Regreso Funchal-Santiago.
*A saída do aeroporto de Santiago poderá ser un destes días: 26 xullo, 2, 9, 16 ou 23 de agosto.
*A data escollida polo premiado estará sempre suxeita á disponibilidade dos voos e do hotel. As condicións do aloxamento serán as acordadas para o premio co Hotel Four Views Bahía.
*O premio inclúe os traslados entre aeroporto-hotel-aeroporto. O premio non inclúe os desprazamentos de ida e volta ao aeroporto de Santiago.

BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO
4.1.1. Participación a través de Facebook: O concurso destínase aos FANS da nosa páxina de Facebook. Instalarase a promoción “PARA A MELLOR MAMÁ DO MUNDO”. Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que a tal efecto exporase na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do venres 20 de abril de 2018, e cubrir os datos requeridos correctamente (nome, apelidos, data nacemento, e-mail, localidade e teléfono de contacto), de non ser así, excluiranse da participación.  A identificación dos participantes farase a través destes datos.
Poderá participarse ata as 23.59h do día 07/05/2018.
4.1.2 Participación con papeleta: Os clientes recibirán as papeletas de participación (ata fin de existencias) en calquera establecemento do Centro Comercial entre o día 20 de abril de 2018 e o día 07 de maio de 2018 (ata as 23.59h.)
Estas papeletas, debidamente cumprimentadas (de forma lexible), deberán ser introducidas ata as 23.59h. do 07 de maio de 2018, no buzón que ó efecto se colocará no Centro Comercial. Se a papeleta gañadora non contén todos os datos lexibles, acudirase aos suplentes por orden de selección.
Cada persoa poderá participar nesta promoción das dúas formas recollidas nas bases. A participación dunha das formas no é excluinte da participación na outra.
4.2. Sorteo:
O sorteo ante notario, realizarase o mércores 9 de maio, nas instalacións do centro comercial Odeón.
De entre todos os participantes da promoción escollerase por sorteo a unha (1) persoa gañadora e tres (3) suplentes por orden de selección.
O resultado do sorteo será comunicado ao gañador a través dos datos facilitados no momento do rexistro de participación en Facebook ou na papeleta.
O listado de reservas quedará en poder de Odeón. Acudirase aos reservas no caso de que os gañadores renuncien ao premio ou non sexa posible localizalos para que se presente nas oficinas de xerencia e firmen a aceptación do premio antes do luns 14 de maio ás 18.00 h.
De non ser así, acudirase aos suplentes (por orden de selección), que terán o seguinte prazo para presentarse nas oficinas de xerencia:
*O primeiro suplente: ata o mércores 16 de maio ás 18.00 h.
*De non presentarse o primeiro suplente, o segundo suplente terá de plazo ata o luns 21 de maio ás 18.00 h.
*De non presentarse o segundo suplente, o terceiro suplente terá de plazo ata o martes 22 de maio ás 18.00 h.
Se non se presentan nos prazos establecidos ningún dos mencionados anteriormente o premio quedará deserto.
4.3.- Límites e autorizacións: Para participar no sorteo é indispensable ser maior de idade.
O premio é persoal e intransferible, non poderá cederse a unha terceira persoa.
Non poderán participar a través de papeletas pero sí a través da aplicación de Facebook, os empresarios e os traballadores de Odeón, nin os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteriormente.
Odeón resérvase o dereito de eliminar participacións procedentes de contas falsas ou duplicadas. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.
Odeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.

BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A TRAVÉS DA PLATAFORMA FACEBOOK

A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.
Odeón non se fai responsable das averías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza. Odeón queda excluido de toda responsabilidade neste aspecto.
BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES

Os gañadores autorizan expresamente a Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e Instagram do centro comercial Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho alPundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.
BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS
En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de realizar o sorteo.
Os datos dos participantes non premiados, non serán incorporados a ningún ficheiro automatizado tratado por Odéon, procedéndose á destrucción de todas as papeletas participantes no sorteo unha vez finalizado o mesmo.

Entradas relacionadas

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.